Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Geologický ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo:
Dúbravská cesta 9, 84005 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00586943
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť