Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo:
Štefánikova 49, 81473 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00166545
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť