Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Dopravná akadémia
Sídlo:
Rosinská cesta 2, 01008 Žilina
IČO:
00651117
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť