Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Občianske združenie Milosrdní
Sídlo:
Námestie SNP 10, 81106 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
42256542
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-024/2014/1050

Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2014/1050
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnos
Začiatok kontroly
18.06.2014
Koniec kontroly
18.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Obcianske zdruzenie Milosrdni_KA-024_2014_1050.pdf
Veľkosť: 249 KB, Dátum zverejnenia: 18.08.2014

Späť