Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Správa telovýchovných zariadení
Sídlo:
Za Hornádom 15, 05201 Spišská Nová Ves
IČO:
35514035
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-060/2014/1100

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2014/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
16.09.2014
Koniec kontroly
11.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Správa telovýchovných zariadení_060_2014_1100_1090.pdf
Veľkosť: 338 KB, Dátum zverejnenia: 11.11.2014

Späť