Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola automobilová
Sídlo:
Jána Jonáša 5, 84306 Bratislava-Dev.Nová Ves
IČO:
00891657
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-035/2014/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2014/1130
Účel
Skontrolovať a zistiť stav hospodárenia a využívania verejných prostriedkov a majetku vybraných rozp
Začiatok kontroly
15.09.2014
Koniec kontroly
05.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Stredna odborna skola automobilova Bratislava_035_2014_1130_1080.pdf
Veľkosť: 245 KB, Dátum zverejnenia: 05.11.2014

Späť