Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Miestny podnik verejno-prospešných služieb Petržalka
Sídlo:
Čapajevova 6, 85101 Bratislava-Petržalka
IČO:
00492485
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-060/2014/1100

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2014/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
09.09.2014
Koniec kontroly
27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Miestny podnik VPS Petrzalka_060_2014_1100_1080.pdf
Veľkosť: 278 KB, Dátum zverejnenia: 27.11.2014

Späť