Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
BUSINESS PARTNER ACADEMY, s.r.o.
Sídlo:
Ferka Urbánka 20/A, 05201 Spišská Nová Ves
IČO:
46250841
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-042/2014/1030

Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2014/1030
Účel
Prekontrolovať naplnenie celkového cieľa projektu, ktorým je podpora zamestnanosti a znižovania neza
Začiatok kontroly
22.09.2014
Koniec kontroly
30.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Business partner academy, s.r.o._042_2014_1030_1090.pdf
Veľkosť: 221 KB, Dátum zverejnenia: 30.10.2014

Späť