Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina
Sídlo:
Ľutina 133, 08257 Ľutina
IČO:
31951813
Právna forma:
Cirkevná organizácia

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
10.02.2014
Koniec kontroly
27.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_GC farnost Lutina_038_2014_1110_1110.pdf
Veľkosť: 223 KB, Dátum zverejnenia: 27.04.2014

Späť