Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenský zväz rybolovnej techniky
Sídlo:
Svornosti 69, 94077 Nové Zámky
IČO:
31871526
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-022/2014/1030

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť a efektívnosť čerpa
Začiatok kontroly
20.05.2014
Koniec kontroly
06.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SZRT_022_2014_1030_1100.pdf
Veľkosť: 124 KB, Dátum zverejnenia: 06.08.2014

Späť