Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum pre interkultúrny dialóg
Sídlo:
J. Poničana 3, 84107 Bratislava-Dev.Nová Ves
IČO:
30856477
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-024/2014/1050

Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2014/1050
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnos
Začiatok kontroly
17.06.2014
Koniec kontroly
14.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam _Centrum pre interkultúrny dialoóg_KA-024_2014_1050_1050.pdf
Veľkosť: 215 KB, Dátum zverejnenia: 14.08.2014

Späť