Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenský šermiarsky zväz
Sídlo:
Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
30806437
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-024/2014/1050

Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2014/1050
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnos
Začiatok kontroly
06.08.2014
Koniec kontroly
17.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Slovenský šermiarsky zväz_KA-024/2014/1050_1050.pdf
Veľkosť: 76 KB, Dátum zverejnenia: 17.09.2014

Späť