Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Občianske združenie MEGA
Sídlo:
Na barine 15, 84103 Bratislava-Lamač
IČO:
42183561
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-024/2014/1050

Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2014/1050
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnos
Začiatok kontroly
23.06.2014
Koniec kontroly
25.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Občianske združenie MEGA_KA-024_2014_1050_1050_V6.pdf
Veľkosť: 376 KB, Dátum zverejnenia: 25.09.2014

Späť