Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky
Sídlo:
Trnavská cesta 104, 82101 Bratislava-Ružinov
IČO:
12664863
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-022/2014/1030

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť a efektívnosť čerpa
Začiatok kontroly
21.05.2014
Koniec kontroly
03.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SZRK_022_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 190 KB, Dátum zverejnenia: 03.08.2014

Späť