Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode
Sídlo:
Junácka 6, 83200 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
30845068
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-022/2014/1030

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť a efektívnosť čerpa
Začiatok kontroly
21.05.2014
Koniec kontroly
04.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SZKDV_022_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 201 KB, Dátum zverejnenia: 04.08.2014

Späť