Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov dôchodcov
Sídlo:
Pažítková 2, 82101 Bratislava-Ružinov
IČO:
00226840
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
15.06.2014
Koniec kontroly
25.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Domov dochodcov_059_2014_1080_1080.pdf
Veľkosť: 280 KB, Dátum zverejnenia: 25.09.2014

Späť