Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo:
Špitálska 25/B, 81108 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30795362
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-056/2014/1030

Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom štátu vo vybraných príspevkových organizáciach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní verejných prostriedk
Začiatok kontroly
24.09.2014
Koniec kontroly
24.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_CV MPSVR_056_2014_1030.pdf
Veľkosť: 151 KB, Dátum zverejnenia: 24.11.2014

Späť