Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Vajkovce
Sídlo:
Vajkovce 81, 04443 Vajkovce
IČO:
00324841
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
20.01.2014
Koniec kontroly
06.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Vajkovce_KA-058_2014_1080_1090.pdf
Veľkosť: 130 KB, Dátum zverejnenia: 06.03.2014

Späť