Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov seniorov ARCHA
Sídlo:
Rozvodná 25, 83101 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
30779278
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
10.06.2014
Koniec kontroly
17.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Domov seniorov ARCHA_059_2014_1080_1080.pdf
Veľkosť: 410 KB, Dátum zverejnenia: 17.09.2014

Späť