Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď
Sídlo:
Dolnočepenská 1620/27, 92601 Sereď
IČO:
30996678
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
06.11.2014
Koniec kontroly
02.12.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_DD a DSS Sereď_KA-059_2014_1080_1130_úplné znenie.pdf
Veľkosť: 245 KB, Dátum zverejnenia: 02.12.2014

Späť