Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI HESTIA
Sídlo:
Jesenského 12, 90201 Pezinok
IČO:
31105246
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
29.10.2014
Koniec kontroly
20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_DSS HESTIA_059_2014_1080_1080.pdf
Veľkosť: 213 KB, Dátum zverejnenia: 20.11.2014

Späť