Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Varechovce
Sídlo:
Varechovce 62, 09023 Havaj
IČO:
00331147
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
15.05.2014
Koniec kontroly
19.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Varechovce_045_2014_1070_1110.pdf
Veľkosť: 320 KB, Dátum zverejnenia: 19.11.2014

Späť