Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Rajecká Lesná
Sídlo:
Rajecká Lesná 82, 01315 Rajecká Lesná
IČO:
00321583
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
25.01.2015
Koniec kontroly
17.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Rajecká Lesná_KA-006_2015_1080_1140_uplne znenie.pdf
Veľkosť: 234 KB, Dátum zverejnenia: 17.05.2015

KA-064/2014/1140

Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2014/1140
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu rev
Začiatok kontroly
20.05.2014
Koniec kontroly
07.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Rajecká Lesná_KA-064_2014_1140.pdf
Veľkosť: 95 KB, Dátum zverejnenia: 07.08.2014

Späť