Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Povina
Sídlo:
Povina 0, 02333 Povina
IČO:
00314200
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-027/2022/1090

Športová infraštruktúra na základných školách
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2022/1090
Účel
Preveriť zabezpečenie obnovy športovej infraštruktúry ZŠ (rekonštrukcia a výstavba) samosprávou a je
Začiatok kontroly
31.01.2022
Koniec kontroly
07.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-064/2014/1140

Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2014/1140
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu rev
Začiatok kontroly
11.05.2014
Koniec kontroly
26.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Povina_KA- 064_2014_1140_1140.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 26.08.2014

Späť