Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Mad
Sídlo:
Mad 200, 93014 Mad
IČO:
00800201
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-064/2014/1140

Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2014/1140
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu rev
Začiatok kontroly
12.05.2014
Koniec kontroly
22.07.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Mad_064_2014_1140_1130.pdf
Veľkosť: 884 KB, Dátum zverejnenia: 22.07.2014

Späť