Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Múzeum obchodu Bratislava
Sídlo:
Linzbothova 16, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.
IČO:
00608033
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-026/2024/1140

Hospodárenie príspevkových organizácií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2024/1140
Účel
Poukázať na riadenie, financovanie, hospodárenie a kontrolu príspevkových organizácií v pôsobnosti MH SR.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť