Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Horná Ves
Sídlo:
Horná Ves 191, 97248 Horná Ves
IČO:
00318108
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-089/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-089/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
23.09.2012
Koniec kontroly
25.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec_Horna_Ves_089_2012_1110_1120_na_zverejnenie.pdf
Veľkosť: 336 KB, Dátum zverejnenia: 25.11.2012

Späť