Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
"Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec"
Sídlo:
Hollého 7, 92001 Hlohovec
IČO:
00611956
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-001/2014/1130

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2014/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
24.06.2014
Koniec kontroly
14.07.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Harmonia - Zariadenie pre seniorov_Hlohovec_001_2014_1130_1130.pdf
Veľkosť: 137 KB, Dátum zverejnenia: 14.07.2014

KA-062/2013/1080

Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentn
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami
Začiatok kontroly
10.06.2013
Koniec kontroly
02.08.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Harmonia - Zariadenie pre seniorov_KA-062_2013_1080_1130.pdf
Veľkosť: 442 KB, Dátum zverejnenia: 01.08.2013

Späť