Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nadácia Jána Cikkera
Sídlo:
Fialkové údolie 2, 81101 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
31784275
Právna forma:
Nadácia

Kontroly

KA-041/2014/1030

Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití finančných prostri
Začiatok kontroly
13.01.2014
Koniec kontroly
04.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Nadácia_Jána_Cikkera_041_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 205 KB, Dátum zverejnenia: 04.02.2014

Späť