Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Sídlo:
Cyprichova 42, 83105 Bratislava-Rača
IČO:
00681385
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-015/2014/1030

Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2014/1030
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia účtovných a finančných výkazov hospodárenia za rok 2013.
Začiatok kontroly
17.09.2014
Koniec kontroly
26.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_VUDPP_KA-015_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 207 KB, Dátum zverejnenia: 26.11.2014

Späť