Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
VITALITA n.o. LEHNICE
Sídlo:
Lehnice 113, 93037 Lehnice
IČO:
36084328
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Vitalita_n_o_LEHNICE_059_2014_1080_1130.pdf
Veľkosť: 324 KB, Dátum zverejnenia: 19.11.2014

Späť