Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
Sídlo:
Slovenská 13, 94030 Nové Zámky
IČO:
17336121
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť