Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
Sídlo:
Štefánikova tr. 58, 94963 Nitra
IČO:
17336031
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť