Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
Sídlo:
S. Chalúpku 5, 07101 Michalovce
IČO:
17335680
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť