Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine
Sídlo:
Kuzmányho 27, 03680 Martin
IČO:
17335621
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť