Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci
Sídlo:
Petöfiho 1, 98438 Lučenec
IČO:
17335558
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť