Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
Sídlo:
Štúrova 36, 03180 Liptovský Mikuláš
IČO:
00607215
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť