Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach
Sídlo:
Komenského 4, 93438 Levice
IČO:
00610909
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť