Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Sídlo:
Ipeľská 1, 04220 Košice-Západ
IČO:
00606723
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť