Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
Sídlo:
Mederčská 39, 94501 Komárno
IČO:
17335655
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť