Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante
Sídlo:
Hodská 2352/62, 92481 Galanta
IČO:
00610917
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť