Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede
Sídlo:
Veľkoblahovská 1067/30, 92901 Dunajská Streda
IČO:
17335981
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť