Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne
Sídlo:
Nemocničná 12, 02601 Dolný Kubín
IČO:
00634883
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť