Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Sídlo:
Palárikova 1156, 02201 Čadca
IČO:
17335493
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť