Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Sídlo:
Cesta k nemocnici 1, 97556 Banská Bystrica
IČO:
00606979
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť