Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
Sídlo:
Nemocničná 8, 97201 Bojnice
IČO:
17335817
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť