Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave
Sídlo:
Ružinovská 8, 82009 Bratislava-Ružinov
IČO:
00607436
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť