Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Sídlo:
Kuzmányho 18, 08567 Bardejov
IČO:
00611026
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť