Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Sídlo:
26. novembra 1507, 06618 Humenné
IČO:
00611018
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť