Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Sídlo:
Pribinova 95, 09301 Vranov nad Topľou
IČO:
17335787
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť